Opening Culturele Seizoen Maastricht:
Bruis x Het Parcours

Eerste editie op nieuw terrein

 

Het Parcours gaat dit jaar voor het eerst samenwerken met Festival Bruis. In het weekend van 30 en 31 augustus en 1 september dient het nieuwe evenemententerrein in het Frontenpark als festivallocatie van deze samenwerkende evenementen.

 

Nieuwe invulling Opening Culturele Seizoen

De grote culturele instellingen hebben in de afgelopen maanden hun krachten gebundeld, om met nieuw elan vorm te geven aan de onderlinge samenwerking binnen de Maastrichtse cultuursector. Zij hebben het voortouw genomen om de jaarlijkse traditionele Opening van het Culturele Seizoen om te vormen en een kwalitatieve impuls te geven.

Na maar liefst 23 jaar van groei en ontwikkeling maakt Het Parcours een frisse start en vindt het evenement dit jaar in plaats van het tweede in het eerste weekend van september plaats.

 

Evenemententerrein Frontenpark nieuwe locatie

Nieuw is ook de start van Het Parcours in samenwerking met Festival Bruis. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het nieuwe evenemententerrein in het Frontenpark. De stadsweide creëert nieuwe kansen om vorm te geven aan onze gezamenlijke ambitie om te kunnen uitgroeien tot een meerdaags stadsfestival. Samenwerking, vernieuwing, innovatie en doorontwikkeling staan centraal, waarbij nieuwe kunstvormen en spannende programmering uitgangspunten zijn. In deze nieuwe opzet wordt zowel de vele amateurgezelschappen als de professionele gezelschappen een podium geboden om hun talent te kunnen tonen. Dit opent de weg voor verrassende samenwerkingen tussen amateurs en professionals.